Как да мотивираме служителите си да работят ефективно

успешна мотивация

Тайната на успеха на една компания се крие не само в умелото управление на ръководството, но и в мотивацията на персонала. А да се поддържа вниманието и заинтересоваността на служителите, често пъти се оказва доста трудна задача. Пред мениджърите на големите, а и на малките компании стои нелеката задача да поддържат доверието на служителите си и да ги мотивират да работят ефективно. Невинаги обаче политиката на компанията спрямо персонала се оказва достатъчно мотивираща, за да ги стимулира да работят ефективно.

Повишаване на доверието

Повишаването на доверието на служителите към фирмата ви е едно от най-важните неща за успех и ключов фактор за развитие. Ако вашите служители не могат да разчитат на вас и не са убедени, че трудът, който полагат се оценява, те много скоро ще изгубят желание за работа, а някои може и да ви напуснат. Така можете да загубите много ценни кадри, които да бъдат привлечени от конкуренцията, тъй като се чувстват недооценени.

В случай, че работите с малък колектив, насърчаването и обръщането на внимание на всеки от служителите е препоръчително. Проявете интерес към работата му, към успехите и дори към провалите, ще накара служителите да се почувстват оценени и значими. Насърчавайте служителите си и ги ободрявайте. Да проявите разбиране към тях в момент на трудна ситуация, също не е без значение за мотивацията им.

Ръководителите на големи компании от опит знаят, че добрите лидери умеят да работят в екип, да изслушват подчинените си, да проявяват разбиране и толерантност, а в същото време са способни да взимат бързи и точни решения в кризисна ситуация. Ако сте назначени на ръководен пост, добре е да се запознаете отблизо с работата на подчинените си и дори да натрупате малко личен опит. По този начин не само ще спечелите уважението на персонала, но в същото време служителите ви ще знаят, че когато ви запознават с някой проблем, ще им помогнете с адекватно решение. Което със сигурност ще повиши доверието им към вас и ще ги мотивира да работят по-ефективно.

Дайте шанс за развитие

Насърчителните обучения, семинарите, конференциите, както и участията в различни мероприятия, които ще дадат шанс за развитие на служителите ви, също влияят положително на работата им. Без значение дали става въпрос за годишен семинар или седмична оперативка, по време на която да им дадете няколко съвета, това ще се приеме винаги положително от служителите.

Стимулирайте с награди

Наградата и наказанието са два от най-изпитаните и ефикасни метода за мотивация на персонала. И макар да има спорове между психолозите, препоръчително е да използвате позитивни стимули, когато искате да мотивирате служителите си. Бонуси за успешно изпълнение на проекти, работи пътувания с цел повишаване на квалификацията до различни дестинации, повишение на заплатата, дори публична похвала могат да направят много. Всеки от тези жестове кара служителите да бъдат по-всеотдайни към работата си и да имат желание да работят.

Прилагайте социално ориентирана политика

Един от най-сигурните начини да накарате служителите си да се чувстват мотивирани да работят и да им осигурите комфортна работна среда е въвеждането на международен стандарт SA 8000. Стандартът се използва за защита на основните човешки права, по време на работа.

Въвеждането на стандарт SA 8000 ще гарантира на служителите ви, че се спазват всички мерки за здраве и безопасност, по време на работа, няма да бъдат ограничени правата им да членуват в профсъюзи, компанията води политика срещу дискриминацията, както и срещу дисциплинарните наказания от физически, психологически и вербален характер. А също така, че работното време и заплащането са съобразени с международните изисквания.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top